artur-logo-final.png

Zdrava tekmovalnost zaposlene motivira in vodi do najboljših rezultatov

Značilnost podjetij, v katerih vlada zdrava tekmovalnost, so motivirani in produktivni zaposleni
Značilnost podjetij, v katerih vlada zdrava tekmovalnost, so motivirani in produktivni zaposleni

Od zgodnjega otroštva naprej tekmujemo. Najprej s prijatelji, potem s sošolci in zdaj s sodelavci. Tekmovalnost je dobrodošla: vzbuja željo po zmagi, po tem, da smo (še) boljši. Če jo ohranjamo v pravi meri, seveda. Zdrava tekmovalnost iz ljudi potegne najboljše rezultate. In ravno zato je več kot dobrodošla tudi v podjetjih.

Značilnost podjetij, v katerih vlada zdrava tekmovalnost, so motivirani in produktivni zaposleni. Ti imajo željo po novem znanju, našli bodo poti do večje produktivnosti, bolje sodelovali s kolegi in v končni fazi tudi dosegli svoje cilje. Hitreje so doseženi tudi organizacijski cilji in podjetje je bolj uspešno.

Preveč tekmovalnosti je uničujoče, premalo pa vodi k stagnaciji

Sliši se mamljivo, zakaj torej kar vsa podjetja ne uvedejo tekmovanj med zaposlenimi? Upoštevati je treba, da je med zdravo tekmovalnostjo in tisto, ki načenja zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, tanka linija. Če je tekmovalnost prevelika, bo to vodilo k večjemu stresu in do konfliktov med zaposlenimi. Je potem bolje, da na vse skupaj pozabite? Lahko, vendar bo podjetje, v katerem zaposleni niso motivirani, da bi postali bolj produktivni, prej ko slej začelo stagnirati.

Najboljši recept je, da vzdržujete ravnotežje med tekmovalnostjo in sodelovanjem med zaposlenimi. Dobro je, da temu primerno prilagodite vrednote podjetja, uredite notranjo komunikacijo v podjetju in uvedete učinkovit sistem nagrajevanja.

Najboljša so ekipna prizadevanja za dosego ciljev

Če je tekmovanje zasnovano tako, da ima samo enega zmagovalca, bo vedno nekdo poraženec. To lahko vodi k manjši produktivnosti. Boljši način je ciljno usmerjeno tekmovanje, ki vključuje skupine, time zaposlenih. S tem boste vzpodbudili sodelovanje med njimi in jim vsadili željo po doseganju skupnega cilja. Cilj lahko doseže tudi več skupin, kar jih bo motiviralo za delo v prihodnjem obdobju. Najpomembneje je, da je “poražencev” manj, oziroma jih sploh ni, če cilj dosežejo vsi.

Sodelovanje in pomoč kolegom poleg tega v možganih povzroči reakcijo, ki pri posamezniku še poveča motivacijo, zadovoljstvo in občutek pripadnosti. To pa v podjetjih vzpostavi okolje, ki vodi do odličnih rezultatov.

Interni benchmarking s sistemom Artur

Uvajanje zdrave tekmovalnosti v kulturo podjetja torej ni tako zahtevno in lahko prinese odlične rezultate. Spremljajte produktivnost skupin zaposlenih ali, v primeru, da imate več poslovalnic, kar po enotah podjetja. Kmalu boste lahko izločili ekipo, ki ima najboljše rezultate. Poskrbite za prenos dobrih praks znotraj podjetja in postavite tudi drugim ekipam primerljiv cilj v prihodnjem obdobju. Najbolje pri tem je, da je ta cilj popolnoma dosegljiv in kot tak lahko ekipe samo motivira. Tiste, ki dosežejo zastavljen cilj, nagradite, da bodo še bolj prepričani v to, da njihov trud ni bil zaman.

Uspeh ekip lahko merite in primerjate tudi s sistemom Artur. Izpostavil bo vaše najboljše performerje, pomagal pri postavljanju ciljev in izmeril končne rezultate. Zaposleni, ki bodo cilje dosegli, bodo bolj motivirani in bolj produktivni, bolj zadovoljne pa bodo tudi vaše stranke, ki vam bodo prinesle več dobička.

Facebook
Twitter
LinkedIn