artur-logo-final.png

Artur je spletna platforma za opravljanje anketnih raziskav in zbiranje povratnih informacij. Pogoji uporabe storitve spletnega anketiranja Artur vsebujejo informacije, ki jih morajo uporabniki poznati pri uporabi storitve Artur na spletnem naslovu www.artur.com. Del pogojev uporabe je tudi Politika zasebnosti.

V teh pogojih uporabe so uporabljeni izrazi, ki imajo naslednji pomen:

Ti pogoji uporabe veljajo za vsako obliko uporabe storitve Artur. Z uporabo storitev Artur se uporabnik in izvajalec strinjata s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemata.

Pogoji uporabe predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom, izvajalcem in uporabnikom storitve Artur ter veljajo od trenutka, ko so objavljeni na spletni strani www.artur.com. Izdaja jih ponudnik, ki jih lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni, novi pa stopijo v veljavo z objavo na www.Artur.com. Uporabnik in izvajalec sta odgovorna, da sta v vsakem trenutku seznanjena z veljavnimi pogoji uporabe in jih upoštevata.

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Z obiskom spletnega mesta www.artur.com ste postali uporabnik storitev, ki jih omogoča Artur. Odgovarjate lahko na odprte objavljene ankete, zaprte ankete, k reševanju katerih ste bili povabljeni, ali izdelate lastni spletni vprašalnik in z njegovo pomočjo zbirate anketne podatke. Z uporabo storitve Artur eksplicitno potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji uporabe, da z njimi soglašate ter da vas njihove določbe zavezujejo in sprejmete politiko zasebnosti.

Uporaba storitve Artur le za zakonite dejavnosti in na zakonit način

Kot uporabnik ali izvajalec na spletnem mestu www.artur.com se zavezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite dejavnosti ali v nasprotju s temi pogoji uporabe. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali kakorkoli drugače škodil informacijskemu sistemu, ki ga uporablja Artur, prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta www.artur.com ter pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta www.artur.com.

e-naslovi izvajalcev (za potrebe registracije)

Izvajalec se mora za izdelavo in analizo spletne ankete na www.artur.com registrirati. Obvezen element pri registraciji je veljaven, pravilen in ažuren e-naslov. Ponudnik se zavezuje, da bo e-naslov izvajalca uporabljal izključno in samo za potrebe nemotene uporabe storitve in za občasna obvestila, ki utegnejo zanimati izvajalca. Ponudnik si pridržuje pravico, da izvajalcem pošlje vprašalnik o zadovoljstvu s storitvami Artur, vendar ne več kot trikrat letno. Od vseh obvestil se lahko izvajalec kadarkoli odjavi.

e-naslovi uporabnikov

Za uporabnika storitev Artur registracija ni potrebna. V primeru, da je uporabnik k reševanju ankete povabljen na e-naslov, izvajalec zagotavlja, da je ta e-naslov pridobil zakonito in ima vse potrebne dokumente za zagotavljanje varstva osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveže, da z uporabo storitve Artur za pošiljanje vabil k sodelovanju v anketi ne bo širil neželenih vsebin, da bo pri pošiljanju vedno uporabljal veljaven e-mail naslov pošiljatelja in sistema za pošiljanje vabil ne bo izkoriščal za namene neposrednega trženja ali prodaje. Pri uporabi storitev Artur bo upošteval slovensko zakonodajo in dobre prakse.

II. VARNOST IN DOSTOPNOST PODATKOV

Varnost podatkov

Komunikacija med uporabniki, izvajalci in spletnim mestom www.artur.com poteka prek standarda SSL (Secure Socket Layer), ki s pomočjo šifriranja zagotavlja, da tretje osebe ne morejo dostopati do podatkov. Poleg tega se varnostno občutljivi podatki v bazi Artur shranjujejo v šifrirani obliki.

Hramba in dostopnost anketnih podatkov

Storitev Artur trajno hrani in arhivira vse ankete izvajalcev. Izvajalec lahko kadarkoli briše svoje ankete ali uporabniški račun Artur.l Ankete in odgovori na ankete ostanejo shranjeni tudi po tem, ko niso več aktivne in se podatki ne zbirajo več. Pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov imajo za svoje ankete izključno izvajalci. Podatki se hranijo na strežnikih, ki upoštevajo najvišje varnostne standarde.

Za zanesljivo delovanje storitev Artur se beležijo podatki o uporabi spletnih strani, napake v izvajanju procesov, in druge dnevniške datoteke dostopov, ki vsebujejo čas, IP naslov, vrsto brskalnika, ciljno datoteko na strežniku in uspešnost ali neuspešnost zahtevkov. Te datoteke ne omogočajo identifikacije uporabnika ali njegovih anketnih odgovorov.

Ponudnik ima možnost dostopa dostopa, vpogleda In analize zbranih podatkov.

Analiza uporabe spletne strani in piškotki

Za nemoteno delovanje storitev Artur in za pridobivanje spoznanj o potrebah uporabnikov in izvajalcev, ki pripomorejo k izboljšavam kakovosti storitev Artur in uporabniške izkušnje, so nujni piškotki. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave posameznikovega načina uporabe storitev Artur. Uporabljamo sejne piškotke, ki se pobrišejo ob koncu seje, in analitične ter druge piškotke, ki se hranijo dlje. Vsak obiskovalec portala je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov o piškotkih, ki se bodo naložili, obveščen ob prvem obisku spletne strani. Vsak obiskovalec ima tudi možnost, da zavrne ali izbriše že naložene piškotke v svojem brskalniku.

Več o tem, kateri piškotki se bodo naložili na računalnik uporabnika ali izvajalca, si lahko preberete v Obvestilu o piškotkih.

III. VAROVANJE ZASEBNOSTI IN AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik in/ali izvajalec izrecno dovoljujeta, da ponudnik z namenom zagotavljanja storitev Artur zbira in obdeluje podatke v skladu s Politiko zasebnosti, ki je sestavni del teh Pogojev uporabe.

Ponudnik občasno, skladno z zakonom, na e-naslove izvajalcev pošilja obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki prejemnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

Na spletnem mestu www.artur.com je prepovedano zbiranje osebnih podatkov v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Izvajalcem svetujemo, da anketna vprašanja sestavijo tako, da uporabniki ne bodo mogli vnašati osebnih podatkov v podatkovno bazo.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Z izdelavo ankete v okviru storitve Artur izvajalec pridobi pravico do njene uporabe, pravico do distribucije ankete pa imajo le osebe, ki jim izvajalec dodeli dostop do ankete. Izvajalec v celoti odgovarja za vsebino ankete in pri posredovanju kakršnihkoli informacij ali podatkov , zlasti anketnih vprašanj (slike, videi, druga gradiva), na spletno mesto www.artur.com jamči, da ima pravico do uporabe teh informacij in podatkov oz. je lastnik ustreznih avtorskih pravic za objavo teh informacij in podatkov.

Prepovedana je objava in sporočanje vsebin, ki so žaljive, spadajo v definicijo sovražnega govora (297. člen Kazenskega zakonika) ali so glede na veljavno zakonodajo kako drugače nelegalne. Za vso vsebino, ki jo izvajalec s pomočjo storitve Artur na kakršen koli način objavi ali sporoča, odgovarja izvajalec sam.

Omejena uporaba objavljenih vsebin na www.artur.com

Vsebina spletne strani www.artur.com in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last ponudnika in so avtorsko pravno zaščiteni kot intelektualna lastnina oz. kot podatkovna zbirka.

Prepovedano je posnemanje spletne strani www.artur.com in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi storitve Artur in/ali ponudnika. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike oz. če ni to izrecno dogovorjeno z upravljalcem. Za vsako komercialno rabo storitve Artur je potreben predhoden dogovor z upravljalcem.

Uporaba vsebin je dovoljena pod pogojem, da so uporabljene v enakem kontekstu ter so dosledno označene z virom in povezavo do spletne strani (avtor: storitev Artur; www.artur.com). Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije, ni dovoljeno. Kršitelji avtorskih pravic in določb pravnega obvestila bodo za kršitve kazensko in finančno odgovorni.

IV. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Odgovornosti in pravice ponudnika

Informacije, objavljene na www.artur.com, so informativne narave. Ponudnik se bo trudil za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletnega mesta, vendar ni odgovoren za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Kadar povezave v spletnih anketah vodijo izven domene www.artur.com, te strani niso pod nadzorom ponudnika in ta nima nobenega vpliva na njihovo vsebino, prav tako ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani in ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Ponudnik zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti storitev Artur skušal zagotavljati na najvišji možni ravni in da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju v najkrajšem možnem času. Prizadeva si, da bodo vsebine in storitve Artur dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje storitve Artur, če meni, da je to potrebno. Ponudnik ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje storitve Artur zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ter motnje delovanja, ki so posledica višje sile.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino na www.Artur.com in/ali nabor oziroma spremembo funkcionalnosti storitev Artur in/ali uporabniške izkušnje. Ponudnik si pridržuje pravico, da upravljanje storitev Artur prenese na drugo osebo.

Ponudnik se zavezuje, da bo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti ter da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaščeno zlorabo ali izgubo.

Podatki, ki jih zbira in obdeluje ponudnik, bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi zaščite in uresničevanje zakonitih interesov.

Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli okvaro ali izgubo podatkov, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali nespretnosti uporabnika ali izvajalca. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe storitev Artur ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo vsebine (vprašanj in odgovorov) spletnih anket.

Prav tako ponudnik ni odgovoren za način zbiranja osebnih podatkov, ki so posredovani v storitev Artur s strani izvajalca za obdelavo in hrambo.

Odgovornosti in pravice izvajalcev in uporabnikov

Izvajalci anket na spletnem mestu www.artur.com zagotavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da v primeru, da nimajo vseh ustreznih dovoljenj za uporabo in obdelavo vnesenih podatkov (zlasti anketnih vprašanj) in vseh ustreznih dovoljenj za obdelavo osebnih podatkov, prekrškovno in kazensko odgovarjajo v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Kazenskega zakonika. Izvajalci v primeru lažne izjave o obstoju dovoljenj za uporabo in obdelavo zgoraj navedenih podatkov, prevzemajo vso pravno odgovornost in vse pravne posledice, ki bi nastale kot posledica neobstoja teh dovoljenj. Izvajalec potrjuje, da je osebne podatke uporabnikov, ki jih preko storitev Artur vabi k oddaji odgovorov na anketna vprašanja zbral na zakonit način, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Izvajalec se z objavo spletne ankete strinja, da je njena vsebina javno objavljena.

Uporabniki se prostovoljno odločijo za reševanje spletnih anket. Uporabnik je odgovoren za verodostojnost in resnost svojih odgovorov ocen. Prav tako je odgovoren za vse posledice, ki izhajajo iz kršitev predpisov ali pogojev uporabe.

Izvajalec lahko promovira večjo odzivnost svojih anket z nagradno igro, ugodnostjo ali drugim motivatorjem. V tem primeru je sam odgovoren za izvedbo, obveščanje, plačilo davkov In drugih obligacij iz tega naslova.

Izvajalci in uporabniki se zavežejo storitve Artur uporabljati na način, da pri tem ne bodo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh pogojev uporabe. Zlasti ne smejo objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise in veljavno zakonodajo, javni red in moralo. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

Vsaka zavajajoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva vsebina je prepovedana. Prepovedana je uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.

Uporabnik in izvajalec sta dolžna s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da preprečita širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo storitev Artur. Uporabnik ali izvajalec je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovoren.

Poseganje v anketni proces

Ponudnik ni odgovoren za vsebino, ki jo v spletne ankete vnašajo izvajalci ali uporabniki in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. V vsebine, ki jo v spletne ankete objavljajo izvajalci ali uporabniki ne posega in jih ne pregleduje. Si pa ponudnik pridržuje pravico do preverjanja vsebine ter njene zavrnitve, izbrisa ali blokade objave delne ali celotne vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da ta krši veljavne predpise ali te splošne pogoje. To zlasti velja v primeru neprimerne ali žaljive vsebine, nepravilne ali neresnične objave osebnih podatkov ali vsebine, ki se v objavi neupravičeno sklicujejo na druge vsebine ali vsebino v drugih medijih.

To ponudnik stori na podlagi eksplicitne prošnje s strani uporabnika ali izvajalca ali tretje osebe, ki ga opozori da so določene vsebine v anketi žaljive, kršijo zakonodajo ali te pogoje uporabe, ter če so kako drugače neprimerne. Prav tako ponudnik ustrezno ukrepa v okviru policijske preiskave ali sodne odločbe.

Kršitve pogojev uporabe

Kakršnakoli uporaba storitev Artur, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila storitvi Artur, tehnični opremi ali ponudniku, je prepovedana. Ponudnik si v celoti pridržuje pravico do odvzema uporabniške pravice vsem, ki bi kršili ta pravila.

Vsak uporabnik, izvajalec ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh pogojev uporabe, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, pogojev uporabe storitev Artur, posebnih pogojev oglaševanja, obveznosti uporabnikov ali izvajalcev storitev Artur, je dolžan to sporočiti ponudniku na elektronski naslov info@artur.com. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Ponudnik se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika ali izvajalca znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec storitve Artur takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

V. KONČNE DOLOČBE

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s pogoji uporabe sprejemamo na elektronskem naslovu info@artur.com.

Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom www.artur.com, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

S klikom na gumb ‘Strinjam se’ uporabnik ali izvajalec potrjuje, da je prebral vsebino teh pogojev uporabe in da se z njimi strinja. Sprejemanje teh pogojev se šteje tudi za osebno privolitev posameznika po 1. odstavku 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ti pogoji uporabe veljajo od 01.02.2020.