artur-logo-final.png

8 nasvetov za izdelavo spletne ankete

Spletno anketiranje ima veliko prednosti: ankete lahko sestavite hitro, preprosto in večinoma brezplačno. Upoštevajte nasvete za izdelavo spletne ankete, da vam bo prinesla uporabne informacije.
Spletno anketiranje ima veliko prednosti: ankete lahko sestavite hitro, preprosto in večinoma brezplačno. Preberite nasvete za izdelavo spletne ankete.
Spletno anketiranje ima veliko prednosti: ankete lahko sestavite hitro, preprosto in večinoma brezplačno. Preberite nasvete za izdelavo spletne ankete.

Spletno anketiranje ima veliko prednosti. Ankete lahko sestavite hitro, preprosto in večinoma brezplačno. Prve rezultate lahko spremljate tako rekoč takoj, ko k reševanju povabite anketirance ali anketo delite na spletni strani ali družabnih omrežjih. Vseeno pa se raziskave ne smete lotiti brezglavo, če želite z njo pridobiti uporabne informacije. Pripravili smo vam nekaj nasvetov za izdelavo učinkovite spletne ankete.

1. Kratka anketa je boljša, kot dolga

Večina ljudi je pripravljenih nameniti nekaj minut (do 10 minut) za reševanje ankete. V primeru, da je anketa privlačna in uporabniku prijazna, si bodo vzeli tudi več čas, večinoma pa velja, da je anketa z 20 vprašanji ali več predolga. Najbolje se je držati pravila, da v anketo vključite 3 do 5 vprašanj, seveda pa je končno število odvisno od vašega cilja raziskave.

2. Vprašanja morajo biti razumljiva in enostavna za odgovor

Najboljša so kratka vprašanja v jeziku, ki ga anketiranec razume. Če boste ponudili nekaj možnih odgovorov, naj bodo ti kratki, razumljivi in nevtralni. To pomeni, da ne napeljujte anketiranca k odgovoru, ki ga želite dobiti. V primeru, da so možni odgovori lestvica npr. zadovoljstva, bodite pozorni, da enakomerno zajamete celotni možni spekter zadovoljstva.

3. Skupaj naj bodo vprašanja, ki se dotikajo iste teme

Najprej zastavite splošna vprašanja, potem bolj podrobna. Podrobna združite po vsebinskih sklopih oz. naboru možnih odgovorov. Če bodo morali anketiranci oceniti nekaj značilnosti po enaki lestvici, bodo lahko reševali hitreje in bolj verjetno bodo z anketo zaključili.

4. Občutljiva vprašanja naj bodo na koncu

Dva razloga sta, da občutljivejša vprašanja, na katere morda anketiranec ne bi želel odgovoriti, postavite na konec ankete. Prvi je ta, da ste z ostalimi vprašanji že navezali nekakšen stik z anketirancem in je zdaj bolj pripravljen odgovoriti na takšno vprašanje. Drugi pa je, da tudi če ne želi odgovoriti in zapusti anketo, ste vseeno od njega dobili nekaj uporabnih odgovorov na druge teme.

5. Nerelevantna vprašanja nimajo mesta v anketi

Tudi ker mora biti anketa čim krajša, izločite vsa vprašanja, ki morda niso relevantna za cilj vaše raziskave. Anketiranec bo zmeden, če ga zasujete z vprašanji, ki po njihovem mnenju ne spadajo v anketo. To tudi pomeni, da vam ne bo dal iskrenih in kredibilnih odgovorov na ostala vprašanja.

6. Anketiranci potrebujejo zagotovilo, da so njihovi podatki varni

Poskrbite, da bodo anketiranci seznanjeni z namenom vaše raziskave. Zagotovite jim, da so njihovi osebni podatki in druge občutljive informacije varno shranjene in jih ne boste posredovali tretjim osebam. Če je vaša anketa anonimna, jim zagotovite, da ne shranjujete nobenih podatkov, s pomočjo katerih bi lahko povezali odgovore z anketirancem. V anketo vključite izjavo o varnosti podatkov in pridobite zaupanje anketirancev, da vam bodo dali iskrene odgovore.

7. Tudi oblikovanje ankete vpliva na odziv in kakovost odgovorov

Privlačne in uporabniku prijazne ankete imajo boljši odziv. Če anketirancu deluje, da je anketa sestavljena premišljeno in mu omogoča enostavno odgovarjanje, jo bo raje rešil do konca. Razbijte monotonost s kakšno sliko ali celo videom, saj se bodo anketiranci tako bolj posvetili odgovorom, vizualne impulze pa si bodo tudi dlje zapomnili.

8. Le testirana anketa naj se odpre za reševanje

Preden anketo odprete za reševanje, jo testirajte. Najprej sami, potem pa za to prosite še kakšnega prijatelja ali sodelavca. Prepričajte se, da deluje brezhibno, da so vprašanja razumljiva in da vam bo odgovorila na vprašanje, ki ste si ga zastavili kot cilj raziskave.

 

Že danes lahko uporabite zgornje nasvete pri sestavi svoje ankete. Izkoristite prednosti spletnega anketiranja in hitro preverite, kaj si vaš trg ali okolica misli o določeni temi. Pridobite rezultate, ki vam bodo olajšale sprejemanje poslovnih odločitev.

Facebook
Twitter
LinkedIn